Thông tin cơ bản về bệnh tiểu đường

Nhiều yếu tố quyết định bệnh tiểu đường như gen, môi trường, ăn uống, vận động thể lực, stress… Bệnh tiểu đường xảy ra khi cơ thể không sản xuất đủ horemone chuyển hóa đường, hoặc cơ thể giảm đáp ứng với tác dụng của horemone chuyển hóa đường (đề kháng với horemone chuyển hóa đường).